0

Din vagn är tom

T-NES Performance Gold broschyr

Hur man använder T-NES PERFORMANCE GOLD

Det rekommenderas att applicera T-NES Performance Gold-enheten på mitten av bröstet, och se till att silverytan alltid förblir vidhäftande till den tidigare rengjorda huden (t.ex. med alkohol).

Det bör noteras att de rekommenderade appliceringspunkterna för enheterna representerar det optimala, men idrottaren får välja den applikation som är mest lämpad för hans aktivitet.

För optimala resultat rekommenderas 2 appliceringar i följd per vecka. Från det ögonblick då enheten appliceras rekommenderas en utmärkt 15-minuters uppvärmning före sportprestationer.

(En ytterligare integrering hittades erhölls genom att assistera användningen av enheterna med tillämpningen av T-NES Emphasis GEL).

T-NES Performance Gold-enheten är en engångsenhet som varar i 48 timmar från applicering.

Från appliceringsögonblicket ska det aldrig tas bort eller flyttas under de följande 48 timmarna (t.ex. inte ens i duschen).

Enheten kan förvaras applicerad i både söt- och saltvatten i 48 timmar.

För att optimera fördelen med T-NES Performance Gold måste vävnaderna alltid vara väl elektriskt ledande, därför rekommenderas god hydrering och intag av elektrolyter.

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder den för intensiva ansträngningar eller tävlingar.

Mikroniserad metallisk silveranordning.

  • Ej steril, latexfri.
  • Det släpper inga droger.
  • Applicera inte på irriterad eller skadad hud.
  • Applicera inte på ögon eller slemhinnor.
  • Förtär inte, sterilisera.
  • Ändra inte på något sätt.
  • Använd inte om den är skadad.
  • Använd inte om du är gravid.
  • Använd inte om du lider av överkänslighet eller allergi mot silver.
  • Använd inte om du genomgår medicinsk onkologisk behandling.

UPPMÄRKSAMHET

FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. APPLICERA INTE PÅ slemhinnor ELLER ÖGON. TA BORT VID IRRITATION AV DERMA.

TROTS ATT DU UPPfattar MINDRE PSYKO-FYSISK TRÖTTHET REKOMMENDERAS DET ATT INTE PLÖTSLIGT ÖKA ARBETSBELASTNINGEN I TRÄNING.

lagring

Förvara enheten i originalförpackningen borta från atmosfäriska ämnen, mögel, värmekällor och öppen låga.

Förfogande

Byggnadsmaterialen för plåstren kräver inga speciella bortskaffningsförfaranden.

Det är nödvändigt att hänvisa till lokala bestämmelser för bortskaffande av osorterat avfall. Sprid inte eller överge inte produkten eller dess förpackning i miljön av någon anledning.

ANVÄNDA SIG AV

Tillverkaren ansvarar inte på något sätt för skador som orsakas av enheten om den inte används i dess fullständiga version och för de användningar och användningsmetoder som anges i denna informationsbroschyr.

Företaget är inte på något sätt ansvarigt för skador på personer eller saker som uppstår till följd av återvinning av använda delar av enheten efter bortskaffande.

Underlåtenhet att följa säkerhets- och bevarandevarningar kan orsaka skador på människors och miljöns hälsa.

Felaktig användning av enheten minskar dess prestanda.

Auktoriserad assistans

För teknisk hjälp, kontakta: info@t-nes.com.

Ta reda på mer om hur T-NES-produkter fungerar