0

Din vagn är tom

VETENSKAP

T·NES-produkter skapas på grundval av gedigen och kontinuerlig vetenskaplig forskning.

Studier och forskning som utförts under de senaste 16 åren, inom området elektromagnetiska interaktioner och mänsklig fysiologi, har lett till implementeringen av en innovativ teknologi som kallas H.I.T. (Holografisk informationsöverföring).

Denna teknologi tillåter, genom elektromagnetiska signaler producerade av nanomaterial och/eller orienterade jonladdningar, att inducera molekylära och metaboliska biologiska effekter på känsliga mål med hög specificitet ur kemisk och farmakologisk synvinkel.

I detalj tillåter denna teknik, genom förvärvet av de mycket svaga elektromagnetiska aktiviteterna hos biologiskt aktiva molekyler, såsom molekyler av aktiva ingredienser i läkemedel eller endogena molekyler, till exempel prostaglandiner eller cytokiner, att på elektriska laddningar inducera en orientering som överensstämmer med den elektromagnetiska aktiviteten hos molekylen av intresse och deras stabilisering, detta tillåter, när de är exciterade eller driver en enhet, allt elektromagnetiskt uttryck som produceras kommer att vara en vektor för de biologiska och metaboliska effekterna av startmolekylen utan att behöva använda den kemiska komponenten.

Den andra lika viktiga möjligheten är att kunna inducera signaler på målet som oxiderar och reducerar molekylerna på ett selektivt sätt, vilket bestämmer ökningen eller minskningen av impedansen för själva den kemiska strukturen, följaktligen uttrycket eller hämningen av molekylen.

Det har under åren visat sig att tillämpningar av H.I.T. de är mångfaldiga och omfattar olika sektorer inom det medicinska området, där det är möjligt att ingripa genom att inducera antiinflammatoriska, antioxidant-, anti-ödemeffekter och inte bara det, utan tillämpningar hittar avsättningsmöjligheter inom det veterinära, zootekniska, botaniska och industriella området.

Vissa H.I.T.-produkter har tack vare samarbetet med universitetsstrukturer och offentliga och privata forskningsinstitut erhållit certifiering som medicintekniska produkter (DM) med CE-märkning och idag finns dessa DM på den nationella och internationella marknaden.

 

Test på marsvin

Det första experimentet involverade totalt 300 möss med syfte att övervaka prestanda och samtidigt hjärt- och lungfunktion.

Rotarod Performance Test är ett test med en roterande cylinder för att testa djurens förmåga att förbli i balans och röra sina ben på ett koordinerat sätt. Testet ger objektiva mått avseende balans, koordination, fysisk kondition, motoriskt mönster och motorisk koordination. Fördelen med detta test är att det skapar en kontinuerlig, mätbar variabel som kan användas för att kvantifiera effekterna av olika förhållanden. Testet är datoriserat, därför är det inte baserat på en operatörs subjektiva bedömning.

Rotarod utfördes i en metabolisk kammare som gjorde det möjligt att mäta procentandelen av maximal syreförbrukning (V02MAX), den maximala hjärtfrekvensen (HRMAX) och för att beräkna den aeroba tröskeln (maximal aerob hastighet, MAV) för varje typ av träning.

 

Typer av träning som utförs:

 • Steady State Training (SST)
 • Lågintensiv Steady State Training (LISST)
 • Steady State Split Session Training (SSSST)
 • Högintensiv uthållighetsträning (HIET)

 

Grupper:

 • Grupp A: Aktiv anordning, N=100 möss
 • Grupp B: Placebo, N=100 möss
 • Grupp C: Ingen anordning (kontroll), N=100 möss

I grupperna A och B fästes anordningen vid huden på musen strax före Rotarod-testet. Alla experiment reproducerades 3 gånger, oberoende. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna B och C, så data från båda grupperna har kombinerats till samma kolumn i grafen nedan.

Slutligen, efter att alla 3 testerna utförts, valdes några av mössen i grupp A slumpmässigt ut för att utföra ytterligare tester: datortomografi av hjärtat, ekokardiogram, blodanalys och muskelhistologi.

 

Resultat:

Resultaten av denna studie överensstämde med förväntningarna baserade på pilotobservationer. Endast grupp A möss visade en markant ökning av maximal syreförbrukning (VO2MAX) och aerob tröskel, som var högre i SST-protokollet. Sammantaget tillförde enheten en 30-35 % ökning av den totala prestandan.

Av betydelse är misslyckandet med att hitta patologier eller störningar i var och en av screeningarna efter träning av mössen.

 

Diagram:

 • Vänster staplar: Grupp A, experimentell. N=100
 • Höger staplar: Grupp B, kontroll (placebo) + C (utan enhet). N=200

 

Minst 100 observationer ± SD. Statistiskt signifikant (P<0,05) ökning av VO2MAX (**) rapporterad jämfört med kontrollgruppen (*)

 

Diagrammet visar en ökning av VO2MAX i grupp A (vänster) i varje typ av träning som utförs.

Minst 100 observationer ± SD. Statistiskt signifikant (P<0,05) ökning av MAVmax (**) rapporterad jämfört med kontrollgruppen (*)

 

Diagrammet visar en ökning av MAV i grupp A, vilket innebär att grupp A började producera mjölksyra med ungefär hastigheten 20 km/h, medan grupp B och C med hastigheten 11-12 km/h, i varje typ av utbildning genomförd.

muscolo-standar-placebo

Standardmuskel, efter 2 veckors träning med placebo

T-NES-2w-LISST

T-NES-system, efter 2 veckors träning med LISST

T-NES-2w-HIET

T-NES-system, efter 2 veckors HIET-träning

 

Tomografi av hjärtat efter användning av T·NES-systemet

tomografia-t-nes

 

Ekokardiogram efter användning av T·NES-systemet

eco-t-nes

Tack vare University of Tor Vergata, University of San Raffaele, University of Haybusak, University of Catania och IRCSS S. Lucia, Rom. (S. Altobello et al. International Journal of Biomedical Materials Research, 2018)

 

Testet är Atleti

Studien genomfördes på 60 manliga idrottare (tävlingstriathleter) med en medelålder på 27,63 ± 1,54 år, en medelvikt på 77,23 ± 1,90 kg och ett BMI (Body Mass Index) på 23,73 ± 0,91.

Försökspersonerna utsattes, efter 3 minuters uppvärmning, för totalt sex tester (3 med placebo och 3 med enheten), med sju dagars mellanrum, med 10, 20, 30, 40 och 50 minuters löpning. /h med en inkrementell höjdskillnad på 0,5 % var 10′, med ett Technogym® Myrun löpband (Technogym® SpA Via Calcinaro 2861 47521 Cesena, FC). Hjärtfrekvens uttryckt i slag per minut övervakades med en Polar M460 pulsmätare (Polar Italy), medan laktatnivåer, uttryckt i mmol/L, mättes med en LACTATE PRO 2-enhet (Arkray™ Global Business.inc, Kyoto, Japan ). Laktat och HR mättes i minuten av höjdökning. Under testperioden använde ingen idrottare T·NES-enheten, som endast användes under testdagarna.

HR-värdena, minskade tack vare T·NES-systemet under testerna, var:

 • 7% – 10′
 • 6,16% – 20′
 • 6% – 30′
 • 4,25% – 40′
 • 7% – 50′

Vi ser en genomsnittlig minskning av hjärtfrekvensen på 6,5 %. Först vid 40 minuter (4,25%) finns en avvikelse från genomsnittet.

Värdena gällande laktat är istället:

 • 27,63% – 10′
 • 13,50% – 20′
 • 11,80% – 30′
 • 13,74% – 40′
 • 12,65% – 50′

När det gäller laktat endast vid 10′ (27,63%) finns en avvikelse från genomsnittet på 13% värdeminskning.

(A. Johrian et al., Reduction by a Nanotechnology Device of Serum Lactate Levels and Heart Rate in Athletes Undergoing to Resistance Exercises, Journal of Biomaterials, 2018)

 

Data från professionella idrottare

Professionell cyklist, verktyg som användes för undersökningen: "Super Op", i grönt de dagar då T-NES POWER användes. HR= Puls.

 

 

Professionell boxare, handskpass, två veckor med placebo

två veckor senare med T-NES POWER

 

Professionell boxare, puls under stress, med placebo.

Professionell boxare, puls under stress, med T-NES POWER.

 

Testa på en triathlet på ett löpband, löpning i 12 km/h med stegvisa ökningar på 0,5 km/h var 5:e minut. Till vänster med T-NES POWER och till höger med Placebo. 

 

Testa på cyklist, cykel, 150 watt för 5', sedan 200 watt för 5' och sista topp. Till vänster med Placebo, till höger med T-NES POWER.

 

Att veta mer

 

Bibliografi

 • Altobello, A. Filippone, L. Grillo, A. De Martino, S. Beninati, A. Pumpo. Förbättrad uthållighetsvinst i BALB/C-möss med hjälp av en medicinsk nanoteknologisk apparat. International Journal of Biomedical Materials Research. 2018;6(1): 13-19.
 • Johrian Ara, De Martino Angelo, Beninati Simone, Pumpo Alessandro. Minskning genom en nanoteknologisk anordning av serumlaktatnivåer och hjärtfrekvens hos idrottare som genomgår motståndsövningar. Journal of Biomaterials. 2, nr 1, 2018, s. 16-19.doi: 10.11648/j.jb.20180201.14
 • Crescentini, Det biologiska informationssystemets epistemologiska grunder. ENKEL Redaktör. 2011.
 • Crescentini, "Komplexa magnetfält som sändning av bioaktiv information". MP&BN Editor, 2013.
 • Lim S, Kim SC, Kim JY. Skyddseffekt av 10-Hz, 1-mT exponering för elektromagnetiska fält mot hypoxi/återsyreskada i HK-2-celler. Biomed Environ Sci. 2015 Mar;28(3):231-4. doi: 10.3967/bes2015.032. PMID: 25800450
 • Hao CN, Huang JJ, Shi YQ, Cheng XW, Li HY, Zhou L, Guo XG, Li RL, Lu W, Zhu YZ, Duan JL. Pulserande elektromagnetiska fält förbättrar hjärtfunktionen som svar på hjärtinfarkt. Am J Transl Res. 2014 maj 15;6(3):281-90. PMID: 24936220; PMCID: PMC4058309.
 • Peng L, Fu C, Liang Z, Zhang Q, Xiong F, Chen L, He C, Wei Q. Pulsade elektromagnetiska fält ökar angiogenesen och förbättrar hjärtfunktionen efter myokardischemi hos möss. Circ J. 2020 Jan 24;84(2):186-193. doi: 10.1253/circj.CJ-19-0758. Epub 2020 9 januari. PMID: 31915323.
 • Ma F, Li W, Li X, Tran BH, Suguro R, Guan R, Hou C, Wang H, Zhang A, Zhu Y, Zhu Y. Nya skyddande effekter av pulserande elektromagnetiska fält ischemi/reperfusionsskada råttor. Biosci Rep. 2016 Dec 5;36(6):e00420. doi: 10.1042/BSR20160082. PMID: 27780890; PMCID: PMC5137536.
 • Sadlonova J, Korpas J, Salat D, Miko L, Kudlicka J. Effekten av det pulserande elektromagnetiska fältet hos barn som lider av bronkial astma. Acta Physiol Hung. 2003;90(4):327-34. doi: 10.1556/APhysiol.90.2003.4.6. PMID: 14708875.
 • Kwan RL, Wong WC, Yip SL, Chan KL, Zheng YP, Cheing GL. Pulserad elektromagnetisk fältterapi främjar läkning och mikrocirkulation av kroniska diabetiska fotsår: en pilotstudie. Adv hud sårvård. 2015 maj;28(5):212-9. doi: 10.1097/01.ASW.0000462012.58911.53. PMID: 25882659.
 • DiCarlo AL, Farrell JM, Litovitz TA. Myokardiskt skydd som ges av elektromagnetiska fält. 1999 feb 16;99(6):813-6. doi: 10.1161/01.cir.99.6.813. PMID: 9989968.
 • Emilio Del Giudice, Giuseppe Vitiello Det elektromagnetiska fältets roll i bildandet av domäner i processen med symmetribrytande fasövergångar; FYSISK GRANSKNING A 74, 022105 2006
 • Del Giudice, G. Preparata, M. Fleischmann QED-koherens och elektrolytlösningar; Journal of Electroanalytical Chemistry 482 (2000) 110-116
 • Om de "orimliga" effekterna av ELF-magnetfält på ett system av joner¸ E. Del Giudice, M. Fleischmann, G. Preparata†, Talpo†; Bioelectromagnetics 23:522-530 (2002).
 • Baldari U, Avhandling om informationsmedicin, homeostas och entropi vol II. Nytt Ipsa förlag (2010).
 • C. Fuchs, K Gatterer, G. Holler och J. Woisetschläger, Dynamics of the floating water bridge, J. Physics D: applyed physics, 41: 185502-06, 2008
 • Germano, V. Tontodonato, C. Hison, D. Cirillo och Francesco, P. Tuccinardi, Oxhydroelectric Effect: Oxygen Mediated Electron Current Extraction from Water by Twin Electrodes, R. Germano, V. Tontodonato, C. Hison, D. Cirillo och Francesco, P. Tuccinardi, 2012, PROMETE Srl – CNR
 • E Del Giudice, Stefanini, A. Tedeschi, G. Vitiello, Samspelet mellan biomolekyler och vatten vid ursprunget till det aktiva beteendet hos levande organismer; Journal of Physics: Conference Series 329 (2011) 012001
 • Clegg, S., The Cell architecture, i Fröhlich, H., Kremer, F., red., Coherent Excitations in Biological Systems, Berlin, H. Springer Verlag, s. 162-177, 1983.
 • Del Giudice, Antonella De Ninno, Martin Fleischmann, Giuliano Mengoli, Marziale Milani, Getullio Talpo och Giuseppe Vitiello Coherent Quantum Electrodynamics in Living Matter; Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 24, Nr 3: Sidorna 199-210, 2005
 • Fröhlich, S. Verlag, Biolgisk koherens och svar på yttre stimuli; Berlin Heidelberg 1988.
 • Liboff, "cyklotronresonans"-hypotesen: experimentella bevis och teoretiska begränsningar, In. Norden B, Ramel K, redaktörer.: Interaction mechanisms of low-level electromagnetic fields in living systems. New York: Oxford University Press; 1992. sid. 130–47.
 • Muncie JM, Weaver VM. De fysiska och biokemiska egenskaperna hos den extracellulära matrisen reglerar cellödet. Curr Top Dev Biol. 2018;130:1-37. doi: 10.1016/bs.ctdb.2018.02.002. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29853174; PMCID: PMC6586474.
 • Theocharis AD, Skandalis SS, Gialeli C, Karamanos NK. Extracellulär matrisstruktur. Adv Drug Deliv Rev. 2016 1 feb;97:4-27. doi:10.1016/j.addr.2015.11.001. Epub 2015 10 november. PMID: 26562801