0

Din vagn är tom

Upplösning och support (ODR)

Upplösning och support (ODR)
Den europeiska förordningen om onlinetvistlösning (ODR) – Europaparlamentets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 – handlar om de förfaranden som är avsedda att lösa tvister mellan företag och konsumenter utanför domstol som uppstår till följd av avtal om varor och tjänster föreskrivs online. Tillsammans har det europeiska direktivet om alternativ tvistlösning (ADR) och förordning (EU) nr. 524/20013, utgör ADR-ODR-lagstiftningspaketet som för första gången introducerar en samordnad och homogen uppsättning regler: en webbplattform online för hela EU och förfaranden för alternativ tvistlösning.

Konsumenter och företag har en enda åtkomstpunkt som utgörs av ODR-plattformen som upprättats genom förordning 524. Genom ADR-enheter som är anslutna till plattformen har konsumenter och företag en alternativ lösningstjänst för konsumenttvister tillgänglig genom ADR-förfaranden av hög kvalitet.

För att lösa tvister med företag utanför domstol som härrör från köp av varor och tjänster gjorda online eller via onlinemarknader (så kallade marknadsplatser), kan konsumenter ansluta till ODR-telematikplattformen, som hanteras av Europeiska kommissionen, tillgänglig på https://webgate .ec.europa.eu/odr ; När de väl är anslutna kan de välja vilken instans de ska kontakta för att lösa tvisten och aktivera det relevanta förfarandet.

ODR-plattformens webbadress måste också vara tillgänglig från webbplatsen för det företag med vilket avtalet för köp av varor eller tjänster är fastställt.